ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 21) 05 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 88) 02 มิ.ย. 63
ประกาศยกเลิกการรับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาจีน (อ่าน 234) 13 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1และ ม.4 (อ่าน 1214) 13 มี.ค. 63
เชิญชวนจัดซื้อหนังสือใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 238) 12 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 373) 03 มี.ค. 63
ประกาศงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 264) 03 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 411) 03 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา (ฟุตบอลหญิง) ม.1 และ ม.4 (รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 707) 02 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา2563 (อ่าน 564) 06 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 636) 22 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 481) 22 ม.ค. 63
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (อ่าน 227) 04 ต.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) (อ่าน 409) 25 ก.ค. 62