ข่าวประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นวันเสาร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑.....
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 577 ครั้ง