ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้น ม. ๔ ในระบบโควตาโรงเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๒ (อ่าน 48) 11 ธ.ค. 61
เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบเพื่อเช้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปี2562 (อ่าน 126) 01 ธ.ค. 61
ใบสมัครเข้าเรียนห้องเรียนกีฬา ชั้นม.4 ปี 2562 (อ่าน 100) 01 ธ.ค. 61
ใบสมัครเข้าเรียนห้องเรียนกีฬา ชั้นม.1 ปี 2562 (อ่าน 82) 01 ธ.ค. 61
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน สำหรับนักเรียนที่สมัครห้องเรียนกีฬากรอก (อ่าน 60) 01 ธ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 29) 30 พ.ย. 61
ประกาศการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 72) 30 พ.ย. 61
ประกาศการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 129) 30 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัยและนักการภารโรง (อ่าน 15) 28 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักโภชนาการ (อ่าน 38) 28 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนเคมีและคณิตศาสตร์ (อ่าน 36) 28 พ.ย. 61
รับสมัครครูอัตราจ้างเคมี, ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์, นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, นักโภชนาการ ยามและนักการ (อ่าน 114) 20 พ.ย. 61